Четвер 8 грудня 2022

Група ТУ-2

 Матеріали для дистанційного навчання:

Біологія

Всесвітня історія

Виробниче навчання

Географія

Історія України

Матеріалознавство

Німецька мова 

Основи електротехніки 

Основи енергозбереження 

Основи комп’ютерної графіки та Web-дизайну 

Основи санітарії та гігієни

Технологія штукатурних робіт

Технологія лицювально-плиточних робіт

Світова література

Українська література

Українська мова

Фізика

Хімія

 

Дистанційне навчання з предмету «Основи електротехніки»

Група ТУ-2

Викладач: Чотарі Аттіла Золтанович

Шановні учні!

Під час карантину та проведення дистанційного навчання кожен із Вас повинен завести НОВИЙ зошит в клітинку на 12 аркушів для виконання завдань . Зошит обов’язково має бути підписаний. Під час виконання завдань, у новому зошиті Ви зазначаєте дату виконання завдання і тему уроку (теми будуть подані нижче у таблиці). Коли закінчиться карантин, усі зошити будуть зібрані та перевірені. Усні завдання будуть перевірятися окремо. За опрацьовані теми в період карантину будуть виставлятися відповідні оцінки.

Для полегшення виконання завдань Вам потрібно буде скористатися зазначеними нижче в таблиці підручниками або Інтернет – ресурсами.

Якщо в когось із Вас під час опрацювання матеріалу та виконання завдань виникнуть додаткові запитання, то можете звернутися у групу Viber.

Дата

№ уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

1.09.2020

1

 Поняття про електричні заряди та електричне поле.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.2.1

1.09.2020

2

Провідники та діелектрики в електричному полі.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.2.5

1.09.2020

3

Потенціал і робота електричного поля.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.2.4

1.09.2020

4

Електричний струм, види струму, основні параметри.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.3.1

3.09.2020

5

Теплова дія електричного струму.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.3.3

8.09.2020

6

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання споживачів

Гуржій А.М., Електротехніка, п.3.5

8.09.2020

7

Розрахунок електричних кіл. Закони Кірхгофа.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.3.6

 

8.09.2020

8

Джерела постійного струму.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.3.4

10.09.2020

9

Магнітне поле, основні характеристики

Гуржій А.М., Електротехніка, п.4.1- 4.2

15.09.2020

10

Магнітне коло. Електромагніти

Гуржій А.М., Електротехніка, п.4.3

15.09.2020

11

Взаємодія провідника із струмом.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.4.5

15.09.2020

12

Електромагнітна індукція. Самоіндукція

Гуржій А.М., Електротехніка, п.4.6

17.09.2020

13

Змінний струм, основні параметри

Гуржій А.М., Електротехніка, п.5.1

22.09.2020

14

Початкова фаза та зсув фаз

Гуржій А.М., Електротехніка, п.5.2

22.09.2020

15

Коло змінного струму з активним опором.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.5.4

22.09.2020

16

Коло змінного струму з реактивним опором.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.5.7.1

29.09.2020

17

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму.

Гуржій А.М., Електротехніка,

 п. 5.7.2

29.09.2020

18

Коло змінного струму з індуктивністю та ємністю.

Гуржій А.М., Електротехніка,

 п. 5.7.3

29.09.2020

19

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.5.10

1.10.2020

20

Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів

Гуржій А.М., Електротехніка,

 п. 6.1-6.4

6.10.2020

21

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Гуржій А.М., Електротехніка,

п. 6.5.1

6.10.2020

22

 Ознайомлення з будовою, принципом дії, порядком включення в роботу вимірювальних приладів магнітоелектричної системи.

Гуржій А.М., Електротехніка,

 п.6.5.2

6.10.2020

23

 Ознайомлення з будовою, принципом дії, порядком включення в роботу вимірювальних приладів електромагнітної системи.

Гуржій А.М., Електротехніка,

п. 6.5.3

8.10.2020

24

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт  трансформації. Режими роботи трансформатора.

Гуржій А.М., Електротехніка,

 п. 7.1-7.2

13.10.2020

25

Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження.

Трифазні трансформатори.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.7.3-7.4

13.10.2020

26

Електричні машини змінного струму. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання.

Гуржій А.М., Електротехніка,

п.8.1-8.2

13.10.2020

27

Обертовий момент. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин.

Гуржій А.М., Електротехніка,

п.8.3-8.4

15.10.2020

28

Принцип дії й будова генератора  постійного струму.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.9.9

19.10.2020

29

Будова, принцип дії двигуна постійного струму.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.9.10

 

30

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі. Автоматичні вимикачі.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.17.1

 

31

Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

Гуржій А.М., Електротехніка, п.17.2

 

32

Електричні станції. Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи  втрат потужності при передачі електричної енергії.

 

 

33

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом.

 

 

34

Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом.

 

 

 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

Дистанційне навчання з предмета:

«основи МАТЕРІАЛОЗНАВСТВа»

Група ТУ - 2

 

 

Викладач: Кислюк М.Й.

 

Шановні учні!

 

Під час проведення дистанційного навчання кожен із вас повинен завести новий зошит на 48 аркушів для виконання завдань. У зошиті зазначаєте дату виконання завдання і тему уроку (теми будуть подані нижче).

Коли карантин закінчиться, зошити будуть перевірені.

Усні завдання будуть перевірятися окремо.

За опрацьовані теми на карантині будуть виставлятися оцінки.

Переважну більшість завдань Вам потрібно буде виконувати з підручників по яких ми працюємо на уроках. (Нагадую, що ці підручники є також в online доступі в Інтернеті).

Якщо в когось виникають додаткові запитання, можете звертатись у групу Viber.

 

 

Дата

№ уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

11.09.20

2

Класифікація будівельних матеріалів

П.В. Кривенко «Матеріалознавство для будівельників» - Вступ; §1.1

Завдання:

Виписати класифікацію будівельних матеріалів

11.09.20

3

Матеріали для опоряджувальних робіт

П.В. Кривенко «Матеріалознавство для будівельників» §1.1

Завдання:

Які матеріали використовують у штукатурних роботах?

Дати їх характеристику.

18.09.20

4

Основні властивості будівельних матеріалів. Фізичні властивості.

П.В. Кривенко «Матеріалознавство для будівельників» §1.1; 1.2

Завдання:

Як класифікують основні властивості за групами? Назвати фізичні властивості будівельних матеріалів.

18.09.20

5

Хімічні властивості будівельних матеріалів

П.В. Кривенко «Матеріалознавство для будівельників» §1.3

Завдання:

Назвати хімічні властивості будівельних матеріалів, дати їм характеристику.

19.10.20

 

Класифікація розчинових сумішей. Властивості розчинових сумішей.

П.В. Кривенко «Матеріалознавство для будівельників» §

Завдання:

Назвати види розчинових сумішей та описати їх властивості.

19.10.20

 

Класифікація сухих будівельних сумішей за призначенням

Каталог ТМ Cerezit

Каталог ТМ Polimin

Завдання:

Зробити порівняльну характеристику суміші СТ- 25 Каталог ТМ Cerezit

та ШВ-1 ТМ Каталог ТМ Polimin

 

 

 

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

Дистанційне навчання з предмета:

«Технологія штукатурних робіт»

Група ТУ - 2

 

 

Викладач: Кислюк М.Й.

 

Шановні учні!

 

Під час проведення дистанційного навчання використовуємо зошити, які ми завели на уроках. У зошиті зазначаєте дату виконання завдання і тему уроку (теми будуть подані нижче).

Коли карантин закінчиться, зошити будуть перевірені.

Усні завдання будуть перевірятися окремо.

За опрацьовані теми на карантині будуть виставлятися оцінки.

Переважну більшість завдань Вам потрібно буде виконувати з підручників по яких ми працюємо на уроках. (Нагадую, що ці підручники є також в online доступі в Інтернеті).

Якщо в когось виникають додаткові запитання, можете звертатись у групу Viber.

 

 

Дата

№ уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

10.09.20

5

Архітектурні елементи будівель

Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §1.2

Завдання:

Що відноситься до архітектурних елементів будівлі?

Призначення архітектурних елементів

11.09.20

6

Технічна і нормативна документація в будівництві

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §3.5

Завдання:

Що собою представляють ДБН та СНиП?

Як поділяють по категоріях державні стандарти України?

11.09.20

7

Організація будівельного майданчика

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §2.4

Завдання:

Як організовують будівельний майданчик?

Яких правил безпеки праці необхідно дотримуватися на території будівельного майданчика?

17.09.20

8

Технологія спорудження будівель

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §1.4

Завдання:

Що називають будівництвом?

Які роботи відносяться до загальнобудівельних, та які до спеціальних?

18.09.20

9

Поняття про штукатурні роботи

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §4.1

Завдання:

Що собою представляють штукатурні роботи?

Як класифікують штукатурки за призначенням?

18.09.20

10

Види інструментів

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §4.3

Завдання:

Назвати інструменти: для підготовки поверхні, нанесення розчину, розрівнювання та затирання, контролю якості?

15.10.20

19

Відомості про штукатурні розчини

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §6.2

Завдання:

Що таке вяжучі та заповнювачі? Як записують цифрами співвідношеннярозчину? Як поділяються розчини?

16.10.20

20

Види розчинових сумішейта їх класифікація

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §6.2

Завдання:

Скласти співвідношення простого та складного розчину та дати їм назву. Які види розчинів ви знаєте?

16.10.20

21

Приготування розчинів

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §6.2

Завдання:

Описати способи приготування цементного, цементно-вапняною, вапняною, гіпсовою розчинів?

19.10.20

22

Організація робочогомісця та правила безпеки праці

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §2.11

Завдання:

Яких правил безпеки праці необхідно дотримуватись при підготовці поверхонь та матеріалів під оштукатурення. Як правильно організувати робоче місце штукатура?

19.10.20

23

Способи накидання розчинової суміші навкидь кельмою на стіни на різних рівнях

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §6.5

Завдання:

Описати способи накидання розчину кельмою, на середню, верхню та нижню частини стіни.

19.10.20

24

Способи накидання розчинової суміші навкидь кельмою з сокола

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §6.5

Завдання:

Як накидають суміш з сокала на стіну та на стелю?

Де використовують спосіб накидання суміші з сокала?.

 

 

 

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

Дистанційне навчання з предмета:

«Технологія ЛИЦЮВАЛЬНО-ПЛИТКОВИХ робіт»

Група ТУ - 2

 

Викладач: Кислюк М.Й.

 

Шановні учні!

 

Під час проведення дистанційного навчання використовуємо зошити, які ми завели на попередньому уроці. Зошит повинен бути підписаний. У зошиті зазначаєте дату виконання завдання і тему уроку (теми будуть подані нижче).

Після карантину всі зошити будуть зібрані та перевірені.

За опрацьовані теми під час дистанційного навчання будуть виставлятися оцінки.

Переважну більшість завдань Вам потрібно буде виконувати з підручників по яких ми працюємо на уроках. (Нагадую, що ці підручники є також в online доступі в Інтернеті). Усні завдання будуть перевірятися окремо.

Нижче у таблиці зазначені: теми уроків, завдання та підручники, якими можна скористатися.

Якщо в когось виникають додаткові запитання, можете звертатись у групу Viber.

 

Дата

№ уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

19.10.20

2

Характеристика поверхонь, які підлягають облицюванню

Є.К.Карапузов «Матеріали і технології в сучасному будівництві» §19.2

Завдання:

19.10.20

3

Особливості підготовки поверхонь різного типу

Є.К.Карапузов «Матеріали і технології в сучасному будівництві» §19.2

Завдання: Підготовка бетонних, гіпсокартонних, поверхонь з піноблоків, оштукатурених поверхонь

19.10.20

4

Види та використання плиток для облицювання вертикальних поверхонь

Є.К.Карапузов «Матеріали і технології в сучасному будівництві» §19.2

Завдання: Види плиток для облицювання зовнішніх та внутрішніх поверхонь. Плитки для вологих приміщень та агресивних середовищ