Четвер 8 грудня 2022

Група ТУ-2

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

Дистанційне навчання з предмета:

«Технологія штукатурних робіт»

Група ТУ - 2

 

 

Викладач: Кислюк М.Й.

 

Шановні учні!

 

Під час проведення дистанційного навчання використовуємо зошити, які ми завели на уроках. У зошиті зазначаєте дату виконання завдання і тему уроку (теми будуть подані нижче).

Коли карантин закінчиться, зошити будуть перевірені.

Усні завдання будуть перевірятися окремо.

За опрацьовані теми на карантині будуть виставлятися оцінки.

Переважну більшість завдань Вам потрібно буде виконувати з підручників по яких ми працюємо на уроках. (Нагадую, що ці підручники є також в online доступі в Інтернеті).

Якщо в когось виникають додаткові запитання, можете звертатись у групу Viber.

 

 

Дата

№ уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

10.09.20

5

Архітектурні елементи будівель

Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §1.2

Завдання:

Що відноситься до архітектурних елементів будівлі?

Призначення архітектурних елементів

11.09.20

6

Технічна і нормативна документація в будівництві

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §3.5

Завдання:

Що собою представляють ДБН та СНиП?

Як поділяють по категоріях державні стандарти України?

11.09.20

7

Організація будівельного майданчика

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §2.4

Завдання:

Як організовують будівельний майданчик?

Яких правил безпеки праці необхідно дотримуватися на території будівельного майданчика?

17.09.20

8

Технологія спорудження будівель

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §1.4

Завдання:

Що називають будівництвом?

Які роботи відносяться до загальнобудівельних, та які до спеціальних?

18.09.20

9

Поняття про штукатурні роботи

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §4.1

Завдання:

Що собою представляють штукатурні роботи?

Як класифікують штукатурки за призначенням?

18.09.20

10

Види інструментів

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §4.3

Завдання:

Назвати інструменти: для підготовки поверхні, нанесення розчину, розрівнювання та затирання, контролю якості?

15.10.20

19

Відомості про штукатурні розчини

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §6.2

Завдання:

Що таке вяжучі та заповнювачі? Як записують цифрами співвідношеннярозчину? Як поділяються розчини?

16.10.20

20

Види розчинових сумішейта їх класифікація

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §6.2

Завдання:

Скласти співвідношення простого та складного розчину та дати їм назву. Які види розчинів ви знаєте?

16.10.20

21

Приготування розчинів

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §6.2

Завдання:

Описати способи приготування цементного, цементно-вапняною, вапняною, гіпсовою розчинів?

19.10.20

22

Організація робочогомісця та правила безпеки праці

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §2.11

Завдання:

Яких правил безпеки праці необхідно дотримуватись при підготовці поверхонь та матеріалів під оштукатурення. Як правильно організувати робоче місце штукатура?

19.10.20

23

Способи накидання розчинової суміші навкидь кельмою на стіни на різних рівнях

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §6.5

Завдання:

Описати способи накидання розчину кельмою, на середню, верхню та нижню частини стіни.

19.10.20

24

Способи накидання розчинової суміші навкидь кельмою з сокола

Т.Є Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» §6.5

Завдання:

Як накидають суміш з сокала на стіну та на стелю?

Де використовують спосіб накидання суміші з сокала?.