П'ятниця 20 травня 2022

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

 

1. Професія: 7241.1 “Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування”

2.  Кваліфікація:    2-й розряд

3.      Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:  основи електротехніки; будову і принципи роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної і пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів;  основні види електротехнічних матеріалів;  їх властивості і  призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання  про виробництво і організацію робочого місця;  прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги;  правила надання першої  допомоги в разі ураження  електричним струмом;  правила охорони праці під час обслуговування електроустановок в обсязі ІІ кваліфікаційної групи;  прийоми і послідовність виконання такелажних робіт; основи електроматеріалознавства; основи технічного креслення; основи технічних вимірювань.

 

Повинен  уміти:  виконувати окремі нескладні роботи з ремонту
і обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури.  Очищати і продувати стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистити  контакти і контактні поверхні.  Здійснювати оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Прокладати установочні проводи  і кабелі. Обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикати  і  вимикати  електроустаткування та  виконувати прості вимірювання.  Працювати  з  пневмо  і електроінструментом. Виконувати  такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряти і вимірювати  мегомметром опір ізоляції розподільної мережі, статорів і роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, вводів і виводів кабелів.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

 

Повинен знати і застосовувати на практиці:

-   кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

-   економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;

-   інформаційні технології;

-   призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

-   виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

-   норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

-   основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

-   положення Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян;

-   правила безпечної експлуатації електроустановок і споживачів.          

 

Повинен:

-   раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

-   дотримуватися норм технологічного процесу;

-   виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни  або  визначення  стану   предметів  виробництва,  технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;

-   забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції (послуг), продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);

-   застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;

-   сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);

-   знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

-   дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-   виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;

-   використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти

Повна або повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 

6. Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва і електропобутових приладів.

           

7.  Специфічні вимоги

7.1.           Вік: по закінченню навчання не менше 18 років.

7.2.           Стать: чоловіча.

7.3.           Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

 

 

1. Професія: 7241.1 “Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування”

2.  Кваліфікація:    3-й розряд

3.      Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:  електроматеріалознавство; технічне креслення; електротехніку з елементами промислової електроніки; відомості про постійний і змінний струми в обсязі виконуваної роботи; принцип дії та будову обслуговуваних електродвигунів, генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, випрямлячів та іншої електроапаратури і електроприладів; конструкцію та призначення пускових і регулювальних пристроїв; прийоми і способи заміни, зрощування та паяння проводу високої напруги; безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин; припої і флюси; провідникові електроізоляційні матеріали, їх основні характеристики і класифікації; будову і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв; способи замірювання електричних величин; прийоми виявлення і усунення несправностей у електромережах; правила прокладання  кабелів у приміщеннях, під землею, на підвісних тросах; правила безпеки праці (в обсязі ІІІ кваліфікаційної групи).

 

Повинен уміти: виконувати нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях, з повним їх вимиканням від напруги оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них, без розбирання конструктивних елементів. Регулювати навантаження електроустаткування, встановленого на обслуговуваній дільниці. Ремонтувати, заряджати  і встановлювати  вибухобезпечну арматуру. Обробляти, зрощувати, ізолювати і паяти проводи напругою понад 1000 В. Обслуговувати і ремонтувати  сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт. Брати участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження і обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем. Ремонтувати трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та іншу нескладну апаратуру. Виконувати окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів більш високої кваліфікації. Виконувати такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин. Брати участь у прокладанні трас і проводки. Заряджати  акумуляторні батареї. Фарбувати  зовнішні частини приладів і устаткування. Реконструювати  електроустаткування. Обробляти за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс тощо. Перевіряти маркування простих монтажних і принципових схем. Виявляти та усувати  відмовлення, несправності і пошкодження у роботі електроустаткування з простими схемами вмикання.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

 

Повинен знати і застосовувати на практиці:

-   кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

-     економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;

-   інформаційні технології;

-   призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

-   виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

-   норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

-   основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

-   положення Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян;

-   правила безпечної експлуатації електроустановок і споживачів.          

 

Повинен:

-     раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

-     дотримуватися норм технологічного процесу;

-     виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни  або  визначення стану предметів  виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;

-     забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції (послуг), продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);

-     застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;

-     сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);

-     знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

-     дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-     виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;

-     використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

 

  1. 4.                 Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти

Професійно-технічна освіта при умові навчання в професійно-технічних навчальних закладах ІІ-ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2-го розряду не менше одного року.

 

  1. 5.                 Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва і електропобутових приладів.

           

7.    Специфічні вимоги

7.1.           Вік: по закінченню навчання не менше 18 років.

7.2.           Стать: чоловіча.

7.3.           Медичні обмеження.

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

 

 

1. Професія: 7241.1 “Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування”

2.  Кваліфікація:    4-й розряд

3.      Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати: електротехніку з основами промислової електроніки; електроматеріалознавство; читання креслень; будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури; найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимального струмового захисту; вибір перерізу проводу, плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження; будову і принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів; технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів; номенклатуру, властивості взаємозамінності, застосовуваних під час ремонту електроізоляційних і провідних матеріалів; методи проведення регулювально-здавальних робіт і завдання електроустаткування з пускорегулювальною апаратурою після ремонту; основні електричні норми налагодження обслуговуваного устаткування, методи перевірки і вимірювання їх; принцип дії устаткування, джерел живлення; будову, призначення і умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; правила безпеки праці в обсязі  ІV кваліфікаційної групи.

 

Повинен уміти: розбирати, здійснювати капітальний ремонт електро-устаткування будь-якого призначення, усіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Регулювати та перевіряти апаратуру і  електроприлади після ремонту. Ремонтувати підсилювачі, прилади світлової та звукової сигналізації, контролери, пости керування, магнітні станції.  Обслуговувати силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами вмикання. Виконувати роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з їх повним вимиканням  від напруги.  Виконувати оперативні перемикання у електромережі з ревізією трансформаторів, вимикачів, роз’єднувачів і приводів до них, з розбиранням конструктивних елементів. Здійснювати  перевірку, монтаж і ремонт схем люмінесцентного освітлення. Розмотувати, розробляти, дозувати, прокладати кабель, монтувати ввідні пристрої та з’єднувальні муфти, виконувати кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до 35 кВ. Визначати місце пошкодження кабелів, вимірювати опори заземлення, потенціали на оболонці кабелю. Виявляти та ліквідовувати  відмовлення і несправності електроустаткування із схемами вмикання середньої складності. Здійснювати  паяння м’якими та твердими припоями. Виконувати  роботи за кресленнями та схемами. Підбирати пусковий опір для електродвигунів.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

 

Повинен знати і застосовувати на практиці:

-               кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

-               інформаційні технології;

-               економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;

-               призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

-               виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

-               норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

-               основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

-               положення Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян;

-               правила безпечної експлуатації електроустановок і споживачів.    

 

            Повинен:

-   виконувати та читати будівельні та машинобудівельні креслення, електричні схеми;

-   застосовувати нормативні та правові законодавчі документи;

-   орієнтуватися в економічних проблемах галузі;

-   раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

-   дотримуватися норм технологічного процесу;

-   виконувати правила щодо діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічного обслуговування чи ремонту засобів технологічного оснащення;

-   забезпечувати  можливість  і надійність виробничої або функціональної систем за параметрами якості продукції (послуг), продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);

-   застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і запобігання  браку;

-   сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);

-   виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захистів;

-   дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-   виконувати заходи щодо поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;

-   використовувати за необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

-   використовувати сигналізацію і керувати підіймально-транспортним обладнанням;

-   готувати до роботи обладнання,  інструмент, пристрої і зберігати їх у надійному стані, здавати і приймати зміну;

-   вести установлену технічну документацію;

-   економно і раціонально використовувати сировинні паливно-енергетичні і матеріальні ресурси;

-   застосовувати передові методи праці і досвід новаторів виробництва.

 

  1. 3.                 Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Професійно-технічна освіта при умові навчання в професійно-технічних навчальних закладах ІІ-ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 3-го розряду не менше одного року.

           

  1. 4.                 Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва і електропобутових приладів.

           

7.  Специфічні вимоги

7.1.            Вік: допускається до роботи за спеціальністю при  досягненні  18 років.

7.2.            Стать: чоловіча.

7.3.            Медичні обмеження.