Четвер 8 грудня 2022

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

ДНЗ«Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

Професія: 4223 «Оператор поштового зв’язку»

З клас

Завдання та обов’язки. Приймає, обробляє, відправляє та видає внутрішню та міжнародну просту та рекомендовану кореспонденцію, обробляє мішки з письмовою кореспонденцією та періодичними виданнями, виписує супровідні документи. Здійснює передплату на періодичні видання, видає письмову кореспонденцію, адресовану «До запитання». Оформляє неврученні поштові відправлення. Реалізує знаки поштової оплати та ін. Контролює доставку кореспонденції та періодичних видань. Складає сортувальні таблиці і вносить зміни до них. Сортує і розкладає поштові відправлення та періодичні видання по доставочних дільницях та видає їх листоношам. Кладе поштові відправлення та періодичні видання в абонентські скриньки, що розміщені у відділеннях зв’язку. Переадресовує періодичні видання.

Повинен знати: директивні документи, інструкції та інші нормативні документи, які використовуються на даному робочому місці; адміністративно –

територіальний поділ України; порядок приписки поштових відправлень до документів; тарифи на послуги зв’язку і тарифи на інші послуги; порядок приймання передплати та переадресування періодичних видань; порядок ведення виробничої документації; інструкції з виплати пенсій і допомоги; порядок ведення касових операцій дирекціями поштового зв’язку України; «Правила надання послуг поштового зв’язку»; порядок сортування, оброблення кореспонденції та періодичних видань; розклади руху поштового транспорту, плани направлення пошти та періодичних видань; контрольні строки проходження пошти та періодичних видань; список газетних вузлів України; керівництво по прийому, направленню міжнародних поштових відправлень, правила по обробленню та відправленню міжнародної пошти в установах міжнародного поштового обміну; правила розповсюдження періодичних друкованих видань, правила перевезення пошти автомобільним транспортом; правила прийому та відправки міжнародної пошти між пунктами міжнародного обміну; правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України; абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування; правила роботи з електронно-обчислювальною технікою; інструкцію про порядок обліку і збереження умовних цінностей; Закон України «Про захист прав споживачів».

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2 клас

Завдання та обов’язки. Приймає обробляє та видає всі види внутрішніх та міжнародних поштових відправлень. Приймає та видає грошові перекази, виплачує пенсії та грошові допомоги. Обробляє вхідну пошту (посилки, страхові мішки). Готує до відправки прийняті поштові відправлення, грошові перекази. Запаковує страхові мішки з вихідною поштою. Видає листоношам кореспонденцію, грошові перекази, відомості та одноразові доручення, готівку для виплати пенсії вдома. Здійснює розрахунки з листоношами, які доставляють перекази, пенсії, грошові допомоги і поштові відправлення. Досилає (повертає) неврученні поштові відправлення, грошові перекази. У разі роботи у філіалі оброблення та перевезення пошти, центрах, зональних вузлах - здійснює обмін пошти з усіма видами транспорту. Складає графіки роботи роз’їзних бригад, здійснює облік робочого часу та контроль шляхових документів, видає білизну бригадам поштових вагонів, експлуатаційні матеріали, іменні речі, веде облік мішкотари. Вносить зміни в документи сортування пошти та в плани направлення пошти. Приймає та видає роз’їзним бригадам посвідчення, інструкції тощо. Оформляє дефектну пошту.

У разі роботи на листосортувальних машинах - обробляє письмову кореспонденцію.

У разі роботи у дільниці умовних цінностей - одержує і розсилає знаки поштової оплати та інші умовні цінності, оформляє документи.

Повинен знати: директивні документи, інструкції та інші нормативні документи, які використовуються на даному робочому місці; адміністративно - територіальний поділ України; порядок приписки поштових відправлень до документів; тарифи на послуги зв’язку і тарифи на інші послуги; порядок приймання передплати та переадресування періодичних видань; порядок ведення виробничої документації; інструкції з виплати пенсії і допомоги; порядок ведення касових операцій дирекціями поштового зв’язку України; «Правила надання послуг поштового зв’язку»; порядок сортування, оброблення кореспонденції та періодичних видань; розклади руху поштового транспорту, плани направлення пошти та періодичних видань; контрольні строки проходження поштових відправлень та періодичних видань; список газетних вузлів України; керівництва по прийому, направленню міжнародних поштових відправлень, правила по обробленню та відправленню міжнародної пошти в установах міжнародного поштового обміну; правила розповсюдження періодичних друкованих видань, правила перевезення пошти автомобільним транспортом; правила прийому та відправки міжнародної пошти пунктами міжнародного обміну; правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України; абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування; правила роботи з електронно-обчислювальною технікою; інструкцію про порядок обліку і збереження умовних цінностей; Закон України «Про захист прав споживачів».

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Підготовка безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора поштового зв’язку 3 класу не менше 1 року.

 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 65, 2005, м. Краматорськ

 

 

 

 

 

 

Директор

Тернопільського ЦПТО № 1                                          В.І. Цьох

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

ДНЗ«Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

 

1. Професія        4212  Касир (в банку)

 

2. Кваліфікація  касир (в банку)

 

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій; форми касових і банківських документів; правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів; порядок оформлення прибуткових і видаткових документів; ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання; порядок складання касової звітності; перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; державну мову; основи психології праці; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен уміти: виконувати операції з приймання, визначення справжності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами. Сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети. Формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з інструкцією про емісійно-касову роботу. Обмінювати пошкоджені грошові білети й монети.  Складати касову звітність. Зберігати інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер. Дотримуватися правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

  1. 1.           Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

  1. 2.           Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

Касир. Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Старший касир. Повна загальна середня освіта. Стаж роботи за професією касира – не менше 1 року.

  1. 6.           Сфера професійного використання випускника

Грошове посередництво фінансових установ та організацій (крім комерційних та центральних банків) пов'язане з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, які передбачені для страхування та пенсійного забезпечення.

  1. 7.            Специфічні вимоги

 Вік: після закінчення терміну навчання - не менше 18 років.

 Стать: чоловіча, жіноча.

 Медичні обмеження.