Субота 4 лютого 2023

Кваліфікаційна характеристика

   Електрозварник ручного зварювання – це фахівець, що займається утворенням нероз’ємних з’єднань металевих заготовок.

   Починаючи з 1880-их років у світі почали активно досліджувати явище електричної дуги та його використання для утворення нероз’ємних з’єднань металевих заготовок. Із подальшим розвитком професії з’являються різноманітні види та типи зварювання, відбувається їхнє удосконалення. Паралельно із розвитком галузі ставляться і нові вимоги до спеціалістів цієї сфери. Відповідно в контексті цього всього професія «Електрозварник ручного зварювання» є досить популярною і займає вагоме місце на ринку праці.

Предмет роботи електрозварника ручного зварювання: утворення нероз’ємних з’єднань металевих заготовок та деталей.

Основні операції, які виконує електрозварник ручного зварювання: зварювання металу.

Засоби роботи електрозварника ручного зварювання: зварювальний апарат в комплекті.

Загально професійні вимоги

Електрозварник ручного зварювання повинен:

- ефективно і раціонально виконувати і організовувати працю на своєму робочому місці;

- дотримуватися вимог технологічного процесу;

- уникати браку під час виконання операцій;

- володіти знаннями та дотримуватися вимог нормативно - правових актів з охорони праці та техніки безпеки;

- вміти користуватися засобами попередження та усунення різноманітних негативних явищ (пожежі; аварії);

- володіти знаннями сучасних інноваційних технологій.

Стать: чоловіча.

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

Медичні обмеження: згідно із висновками медичної комісії.

Сфера застосування професійних навиків і знань:

- ремонтні заводи та підприємства;

- будівельні фірми та компанії.

Якщо Ви підете навчатися до нас за професією «Електрозварник ручного зварювання», то:

Будете знати:

- основні відомості про будову й принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного й постійного струму;

- основи технології та техніку виконання ручного дугового зварювання в нижньому і вертикальному положенні зварного шва;

- правила забезпечення захисту швів під час зварювання;

- типи та позначення зварних швів на кресленнях; основні властивості електродів, які застосовуються, та металу і сплавів, що зварюються;

-  призначення й умови застосування контрольно-вимірювальних приладів;

- причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання;

- основні види контролю зварних швів;

- способи  підбирання марок електродів залежно від марок сталі;

- причини виникнення внутрішніх напруг і деформацій в виробах, які зварюються, та заходи з їх запобігання.

Будете вміти:

- виконувати ручне дугове зварювання простих деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного шва;

- наплавляти прості, невідповідальні деталі;

- готувати вироби і вузли під зварювання й зачищати шви після зварювання;

- виконувати ручне дугове зварювання деталей середньої складності, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей і простих деталей з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів у всіх просторових положеннях зварного шва, крім стельового;

- виконувати ручне дугове, деталей середньої складності з маловуглецевих, легованих, спеціальних сталей, чавуну і кольорових металів в різних положеннях;

- наплавляти спрацьовані прості інструменти, деталі з вуглецевих та конструкційних сталей.

Якісне навчання в Державному навчальному закладі «Тернопільський центр професійно – технічної освіти» за професією «Електрозварник ручного зварювання» забезпечують викладачі загальноосвітніх дисциплін, спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання.

Заняття учнів проходять в наступних кабінетах, майстернях та лабораторіях:

 Кабінет спецтехнології ручного дугового зварювання

 

Майстерня ручного дугового зварювання

 

Оберіть професію «Електрозварник ручного зварювання»
в Державному навчальному закладі «Тернопільський центр професійно – технічної освіти» і з впевненістю дивіться у майбутнє!