П'ятниця 20 травня 2022

КХ Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. Бетоняр. Електрозварник

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
 Тернопільського центру професійно-технічної освіти № 1

1. Професія - 7214 Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.

2. Кваліфікація - 2 розряд                      

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
основні види такелажної оснастки; види стропування та захватних пристроїв; правила сигналізації під час монтажу;  інструменти та пристрої, що застосовуються під час монтажу  будівельних конструкцій .
Правила розвантаження та складування елементів монтажних конструкцій; способи перевірки щільності зварювальних швів; способи захисту металу від корозії. Правила розконсервування елементів металоконструкцій. Основні властивості і марки бетонних сумішей; вимоги до виконання  і оформлення будівельних креслень; загальні відомості про електрообладнання будівельного майданчика; загальні відомості про комп’ютерно-інформаційні технології для автоматизації будівництва.
Повинен уміти:
виконувати найпростіші роботи під час монтажу сталевих, збірних бетонних і залізобетонних конструкцій.

4.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержувати норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
ґ) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
д) знати інформаційні технології;
е) робітники, робота яких пов’язана з обслуговуванням підйомно-транспорт-ного устаткування, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Базова загальна середня освіта; повна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 6. Сфера професійного використання випускника
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загально-будівельні роботи.

7 .Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення навчання не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча.
7.3. Медичні обмеження.
Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика взята з Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО  7214.1 .F0.45.02 -2008
Директор
Тернопільського ЦПТО № 1                            В.І. Цьох
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
 Тернопільського центру професійно-технічної освіти № 1
1. Професія - 7214 Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.
2. Кваліфікація - 3 розряд                      
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
основні види деталей сталевих і збірних бетонних і залізобетонних конструкцій; види основного такелажного та монтажного устаткування і пристроїв; правила транспортування та складування конструкцій та виробів; прилади та способи тимчасового закріплювання  конструкцій; прості  способи перевіряння щільності зварювальних швів; основні властивості й марки бетонних сумішей; правила підготування поверхонь для ізоляцій; будову електрифікованих і пневматичних інструментів, правила роботи з ними; способи захисту металу від корозії.
Повинен уміти:
виконувати прості роботи під час монтажу й укрупнювального складання сталевих і збірних бетонних та залізобетонних конструкцій.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержувати норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
ґ) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
д) знати інформаційні технології.
е) робітники, робота яких пов’язана з обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» 2 розряду:
 - за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 - за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» 2 розряду не менше 1-го року.
6. Сфера професійного використання випускника:
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загально-будівельні роботи.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення навчання не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча.
7.3. Медичні обмеження.
Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика взята з Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО  7214.1 .F0.45.02 -2008
Директор
Тернопільського ЦПТО № 1                            В.І. ЦьохОсвітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
 Тернопільського центру професійно-технічної освіти № 1

1. Професія – 7123 Бетоняр.

2. Кваліфікація - 2 розряд                      

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
Способи приготування бетонних сумішей вручну; способи насікання бетонної поверхні; прийоми надавання готових бетонних сумішей в конструкції; правила догляду за бетоном; прийоми розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій вручну; способи розбирання опалубки найпростіших конструкцій.
Повинен уміти:
Виконувати найпростіші роботи під час приготування бетонної суміші і укладання її у конструкції.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організувати працю на робочому місці;
б) додержуватися норм технологічного процесу;
в)    не допускати браку в роботі;
г)     знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожеж, аварій, повеней тощо);
є)     знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна середня освіта ( по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загально-будівельні роботи.

7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17,5 років.
7.2 Стать: чоловіча.
7.3 Медичні обмеження.Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика взята з Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО  7123.2 FO.45.21 - 2008

Директор
Тернопільського ЦПТО № 1                            В.І. Цьох
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
 Тернопільського центру професійно-технічної освіти № 1

1. Професія – 7123 Бетоняр.

2. Кваліфікація - 3 розряд                      

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
Основні властивості марки цементу, заповнювачів і бетонних сумішей; основні елементи монолітних залізнобетонних конструкцій; основні способи укладання і ущільнення бетонної суміші; будову та прийоми роботи з електрифікованими і пневматичним інструментом; правила складання опалубки простих конструкцій; вимоги до встановлення опалубки і арматури; прийоми розламування бетонних і залізнобетонних конструкцій за допомогою механізованого інструменту; правила переміщення та подавання вантажів.
Повинен уміти:
Виконувати бетонування простих бетонних і залізобетонних конструкцій.

4.    Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а)    раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б)    додержуватись норм технологічного процесу;
в)    не допускати браку в роботі;
г)    знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д)    використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
є)    знати інформаційні технології.

5.    Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бетоняр» 2 розряду:
за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Бетоняр» 2 розряду не менше 1 року.

6.    Сфера професійного використання випускника
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загально-будівельні роботи.

7.    Специфічні вимоги
7.1 Вік: після закінчення терміну навчання –  не менше 17,5 років.
7.2 Стать: чоловіча.
7.3 Медичні обмеження.

Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика взята з Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО  7123.2 FO.45.21 - 2008


Директор
Тернопільського ЦПТО № 1                            В.І. Цьох
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
 Тернопільського центру професійно-технічної освіти № 1

1. Професія – 7212 Електрозварник ручного зварювання.

2. Кваліфікація - 2 розряд                      

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
основи знань про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, які застосовує в роботі; способи і основні прийоми прихвачування; основи знань про технологію та техніку виконання ручного дугового зварювання в нижньому і вертикальному положенні зварного шва; будову балонів; кольори і правила поводження з ними; основи знань про зварювання в захисному газі і правила забезпечення захисту швів під час зварювання; типи та позначення зварних швів на кресленнях; основні властивості електродів, які застосовує, та металу і сплавів, що зварює; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; будову пальників для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному газі.
Повинен уміти:
прихвачувати деталі, вироби і конструкції у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконувати ручне дугове зварювання простих деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, наплавляти прості, невідповідальні деталі. Готувати вироби і вузли під зварювання і зачищати шви після зварювання. Забезпечувати захист шва при зварюванні в захисному газі. Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням. Читати прості креслення.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Оброблення металу. Зварювальні роботи.

7. Спеціальні вимоги
Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років;
Стать: чоловіча;
Медичні обмеження.
Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика взята з Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО  7212.2. D29016 – 2006


Директор
Тернопільського ЦПТО № 1                            В.І. Цьох